Kronhjort

Det smakrika kronhjortsköttet är redan bekant viltmat för många

En näringsrik råvara

Hjorten har en rik men mildare viltsmak jämfört med ren och älg. Köttet är magert, med låga halter av fett, kolesterol och kalorier, och har ett högt järninnehåll. Det klassas som en näringsrik proteinkälla, eftersom det innehåller många av de näringsämnen som är bra för hälsan, till exempel zink och ett flertal B-vitaminer, inklusive B12. Vårt hjortkött är uppfött utan växthormoner eller steroider, och transporteras och hanteras enligt stränga och kontrollerade kvalitetsnormer.

Kronhjort fron Nya Zeeland

Kronhjorten är en stor hjortdur något mindre än älgen, som huvudsakligen livnär sig på gräs och löv. De trivs bäst i tempererade lövskogar, där det finns fält och vattendrag inärheten.

Lapin Lihas hjortkött importeras från bergen i Nya Zeeland, där kronhjorten lever i större hjordar bestående av endast hanar eller honor. Mycket arbete läggs ned på att skapa en stressfri och naturlig miljö med högkvalitativt bete. Hjorten födds upp på betesmarker i hägn, som ofta är störreän 15 000 hektar, där de äter fräskt gräs året runt.

Produkter från kronhjort