Älgen, de norra skogarnas konung

Älgen, de norra skogarnas konung

Älgjakt är en stark tradition i Finland, Sverige och Norge.

Den sociala aspekten förklarar delvis älgjaktens popularitet: att fälla en älg kräver insatser från flera jägare och hundar. För många är det bästa med jakten den höstliga naturen, det bekanta sällskapet och att prata runt lägerelden. Och när bytet fångas förbättras vägsäkerheten, skador på ungskog minskas och beståndet hålls livskraftigt och friskt.

Lapin Lihas älgkött kommer från Sverige, där jaktlagen har tillräckligt med kött kvar för att sälja. I Finland delar jaktlagen köttet mellan sig, ger en del till markägarna och endast en mycket liten del säljs.

Naturlig, näringsrik delikatess

Älgen är ett storvuxet vilt av de norra barrskogarna. En majestätisk tjurälg kan väga över 600 kg, medan en ko väger mellan 240-450 kg. Endast tjurälgar har horn. Älgar lever mestadels ensamma och rör sig helst i skymningstid. De letar efter gräs, buskar och trädblad som föda, och på vintern äter de bark.

Älgkött är mörkt och grovfibrigt, med en mild viltsmak. Det är fettfattigt och innehåller mycket protein, mineraler och vitaminer. Det är naturligt mört och behöver vanligtvis inte marineras – salt och peppar räcker för att framhäva dess naturliga läckerhet. Lätt att laga och utsökt!