Vår historia

Visste du att Lapin Liha är världens största förädlare av renkött?