Integritetspolicy 

Registeransvarig

Lapin Liha Oy, Ahjotie 9, 96100 Rovaniemi

Registerets namn: Webbplats- och samarbetspartnerregister

Denna beskrivning rapporterar vilka uppgifter som samlas in om Lapin Lihas samarbetspartners, kontaktpersoner för samarbetspartners och besökare på Lapin Lihas webbplatser och hur informationen används.

Innehåll, lagring och användning av registerinformation

Informationen som lagras i registren inkluderar: personens namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, adress). Informationen som lagras i registren fås från personen genom meddelanden som skickas via webbformulär, e-post, telefon, via sociala medier, från avtal, möten och andra situationer där personen lämnar sina uppgifter. Adressen till webbplatsen där informationen samlas in är lapinliha.com.

Lapin Liha lämnar aldrig ut de insamlade uppgifterna till tredje part, förutom om de krävs av finska myndigheter.

Syftena med behandlingen av personuppgifter är:

  • att sköta kundrelationer och kundservice
  • behandlingen av uppgifter om webbplatsbesökare för att säkerställa och utveckla webbplatsens funktionalitet
  • behandlingen av personuppgifter för ändamål relaterade till Lapin Lihans produkter och tjänster, såsom utveckling, erbjudande, genomförande och marknadsföring av produkter och tjänster

Dessutom kan personuppgifter som lagrats i registret behandlas enligt dataskyddslagstiftningen för Lapin Lihans intressentkommunikation, såsom utskick av nyhetsbrev, elektroniska meddelanden och elektronisk direktmarknadsföring.

Principer för registerets skydd

Vid behandlingen av registren iakttas noggrannhet och de uppgifter som behandlas via datasystem skyddas på lämpligt sätt. Registeransvarig ser till att de lagrade uppgifterna behandlas konfidentiellt och endast av de anställda vars arbetsuppgifter det är.

Kontroll, radering och rätt till invändning av uppgifter

Varje person som har lämnat sina uppgifter har rätt att kontrollera vilka uppgifter som har lagrats om hen och begära rättelse av eventuella felaktiga uppgifter eller komplettering av ofullständig information. Om en person vill kontrollera de uppgifter som har lagrats om hen eller begära korrigering av uppgifterna, ska en skriftlig förfrågan skickas via e-post (register@lapinliha.fi) eller med post (Lapin Liha Oy, Ahjotie 9, 96100 Rovaniemi) till Lapin Liha. Lapin Liha kan vid behov be om att den som framställer begäran bevisar sin identitet. Lapin Liha svarar på kunden inom den tid som anges i EUdataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

Uppgifter kan raderas på begäran från personen eller när affärsförhållandet upphör.

En person har rätt att förbjuda överföring och behandling av sina uppgifter för direktmarknadsföring och annan marknadsföring.

Kakor

Lapin Liha använder kakor på sina webbplatser för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om kakor.