Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Lapin Liha Oy, Ahjotie 9, 96100 Rovaniemi

Rekisterin nimi: Verkkosivusto- ja yhteistyökumppanirekisteri

Tämä seloste kertoo mitä tietoja Lapin Lihan yhteistyökumppaneista, yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöistä sekä Lapin Lihan verkkosivuistoilla käyvistä kerätään, ja miten tietoja hyödynnetään.

Rekisterien tietosisältö, tietojen tallentaminen ja käyttö

Rekistereihin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite). Rekistereihin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä mm. verkkolomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan. Verkkosivun osoite, mistä tietoja kerätään on lapinliha.com.

Lapin Liha ei koskaan luovuta keräämiään tietoja kolmansille osapuolille, paitsi Suomen viranomaisten niin vaatiessa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ovat:

  • asiakassuhteen ja asiakaspalvelun hoitaminen
  • verkkosivukävijöiden tietojen käsittely verkkosivujen toiminnallisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi
  • henkilötietojen käsittely rekisterinpitäjän tuotteisiin ja palveluihin liittyviin tarkoituksiin, kuten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, tarjoaminen, toteuttaminen ja markkinointi

Lisäksi rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan käsitellä tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti rekisterinpitäjän sidosryhmäviestintään, kuten uutiskirjeiden, sähköisten tiedotteiden ja sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseen liittyen.

Rekisterien suojauksen periaatteet

Rekisterien käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluun.

Tietojen tarkistus, poistaminen ja kielto-oikeus

Jokaisella tietonsa antaneella henkilöllä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostitse (register@lapinliha.fi) tai postitse (Lapin Liha Oy, Ahjotie 9, 96100 Rovaniemi) Lapin Lihalle. Lapin Liha voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Lapin Liha vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai liikesuhteen päättyessä.

Henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Evästeet

Lapin Liha käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi.
Lue lisää evästeistä.

Vastuullinen ja innovatiivinen

Haluamme tarjota asiakkaillemme innovatiivisia, herkullisia ja korkealaatuisia tuotteita. Pääraaka-aineemme – poro, hirvi ja saksanhirvi – ovat pääosin vapaasti luonnossa laiduntavia, luonnonantimista ruokansa hankkivia ja vastuullisesti kasvatettuja.

Siten tuotteemme ovat vastuullinen ja erinomainen vaihtoehto perinteisille lihavalmisteille.