Bättre, miljövänligt val

Bättre, miljövänligt val

Miljöfrågor och klimatförändringar är nu centrala ämnen i vårt samhälle och påverkar människors liv i stor utsträckning. Konsekvenserna av våra val – vad vi äter, köper och konsumerar – är allt viktigare frågor för miljömedvetna konsumenter. I takt med att medvetenheten om miljöfrågor sprids, funderar allt fler över vad det egentligen innebär att äta och leva klimatvänligt.

De flesta konsumenter vill göra bättre val när de handlar mat. Många är överens om att vi bör äta mindre kött. Vissa kanske tror att klimatvänlighet innebär att helt utesluta kött från sin diet. Men det finns skillnader mellan olika köttalternativ. Det bästa valet skulle vara att äta mindre, men bättre kött.

Vi tror att viltkött kan vara en klimatvänlig lösning. Och vi är inte ensamma om den åsikten.
WWF köttguide klassificerar viltkött som ett bra alternativ jämfört med konventionellt uppfött kött. Hjortkött är ett bra exempel på kött från vilt som har levt helt fritt i naturen och växt upp naturligt. Djur som lever fritt i naturen behöver inte uppvärmda skydd eller foder. Detta gäller till stor del även för renar, även om de får extra foder under stränga vintrar.

Dessa naturligt levande djur är ett utmärkt alternativ för alla som vill dra nytta av det bästa från båda världarna: att vara klimatvänlig samtidigt som man njuter av den unika smaken av viltkött!

*Källa: wwf.fi/lihaopas/