Ren – Nordisk näring och kultur

Ren – Nordisk näring och kultur

Ren är en halvvild hjortdjur som lever på de nordliga breddgraderna i Europa och Asien. Renen lever fritt och betar på den nordliga vildmarken där den främst äter naturlig föda: lavar, gräs, buskar och svampar.

Renar rör sig i flockar, kallade ”tokar”, vars storlek varierar från några få individer till hundratals hornprydda djur. Typiskt för renar är att de vandrar långa sträckor varje dag för att hitta nya betesmarker. Renar är extremt väl anpassade till sin norra livsmiljö: den tjocka pälsen isolerar värmen och de breda hovarna underlättar rörelse i snön som snöskor. Både han- och honrenar har horn som förändras årligen.

Renskötsel är en traditionell näring för arktiska ursprungsbefolkningar och samtidigt en viktig del av deras kultur. Lapin Liha vill främja bevarandet av denna näring och kultur. Vi vill stödja unga människors möjligheter att försörja sig inom rennäringen och bevara sin egen kultur. Samtidigt säkerställer vi att läckert renkött är tillgängligt även i framtiden.

Lapin Liha köper ren i enlighet med tillgången från Finland, Sverige och Norge, där renskötsel har bedrivits i hundratals år. I Finland ansvarar samebyarna för renskötseln, vilka är lokala sammanslutningar av renskötselägare inom renbetesområdet.

Unik, särskilt hälsosamt alternativ

Renkött, en traditionell delikatess från norr, är etiskt och naturligt producerat kött. Det är mycket näringsrikt, innehållande järn, protein, mineraler och vitaminer. Renkött är mycket magert, vilket gör det till en utmärkt alternativ för köttälskare som vill njuta av sin dagliga köttportion lite lättare.