Lapin Liha motsätter sig Rysslands krigshandlingar

Lapin Liha motsätter sig Rysslands krigshandlingar

4/2022

Lapin Liha Oy är Europas ledande producent av viltmat, med rötterna djupt i den lappländska vildmarken. Vid produktionsanläggningen i Rovaniemi tillverkas ren- och viltprodukter, där majoriteten av råvarorna kommer från Finland, Sverige och Nya Zeeland. Dessutom görs inköp från Ryssland, från de inhemska folken i Sibirien, med vilka Lapin Liha har haft ett över tioårigt samarbete. Samarbetet började en gång i tiden eftersom tillgången på renar från Finland och Sverige inte räcker till för att säkerställa tillgången året runt.

Under denna inköpsperiod utgör andelen renar från Sibirien cirka 35 procent av råvarorna. Inköpsavtalen för perioden 2021/2022 ingicks redan sommaren 2021. Den första lasten anlände till Finland mellan jul och nyår och resten av lasterna anlände i januari-februari. Ankomsten av de sista lasterna försenades på grund av tullformaliteter och anlände slutligen till Rovaniemi i slutet av februari/början av mars. I Rovaniemi förädlas råvarorna till olika renprodukter.

Lapin Liha Oy motsätter sig starkt Rysslands krigshandlingar. Sedan kriget i Ukraina började har företaget inte gjort några råvaruinköp från Sibirien.

Mer information:

Mari Onkamo
VD, Lapin Liha
mari.onkamo@polarica.com
tel. 050 358 6054″