Lapin Liha AB styrelse har förändringar

Lapin Liha AB styrelse har förändringar

10/2022

Styrelseordförande från och med den 17 oktober 2022 är VD Mari Onkamo.

Lapin Liha AB styrelse har förändrats, och från och med den 17 oktober 2022 fungerar VD Mari Onkamo som styrelseordförande. Hon har varit VD för Lapin Liha AB sedan 2019 och har en 20-årig karriär inom finans- och företagsledning.

Övriga medlemmar i styrelsen är Jussi Holopainen och Matti Holopainen. Jussi Holopainen har varit mångfaldig företagare sedan 1985 och har varit medlem i Lapin Lihastyrelse sedan 2019. Matti Holopainen har omfattande entreprenörserfarenhet inom logistik, ekonomi och styrelsearbete i olika företag.

Jukka Kristo har begärt att få avgå som ordförande för Lapin Liha AB styrelse.